Optional Top bar with your content +55 123 555 723

Translations

4621 The theme is multilingual-ready. It means, you can have a multi-language site with it. WPML plugin and Polylang plugin are supported. The site can automatically recognize the language of a visitor and present content in this language. There is a special language menu prepared in the top bar, too.

On top of that, the theme is already translated into English, Spanish, German and Polish, so if your WordPress is in one of those languages, you’ll automatically see all theme settings in the dashboard in your language. You can also translate the theme or a part of it to other languages by yourself (there is a short instruction in the theme documentation).

Site can automatically recognize language of a visitor and present content in this language.

4623 El tema es multilingüe-listo. Esto significa que usándolo se puede crear un sitio en varios idiomas. Para ello se puede usar o WPML plugin o Polylang plugin. El sitio puede reconocer automáticamente el idioma del visitante y presentar el contenido en su lengua. Hay también un menú especial para varios idiomas en la barra superior.

Además de eso, el tema ya está traducido al inglés, español, alemán y polaco, así que si tu WordPress está en uno de esos idiomas, verás automáticamente todos los ajustes en el escritorio en tu idioma. También se puede traducir el tema o una parte a otros idiomas (hay una breve instrucción en la documentación del tema).


4619 Das Thema ist mehrsprachig bereit. Es bedeutet, dass Sie eine mehrsprachige Website mit ihm haben können. WPML plugin und Polylang plugin sind unterstützt. Die Seite kann automatisch die Sprache des Besuchers erkennen und Inhalte in dieser Sprache präsentieren. Es gibt eine spezielle Sprachmenü in der oberen Leiste bereit, auch.

Hinzu kommt, das Thema ist bereits in Englisch, Spanisch, Deutsch und Polnisch übersetzt, so dass, wenn Sie Ihre WordPress in einer dieser Sprachen haben, werden Sie automatisch alle Einstellungen im Dashboard in Ihrer Sprache sehen. Sie können auch sich selbst das Thema oder einen Teil davon in andere Sprachen übersetzen (es gibt eine kurze Anleitung in das Thema Dokumentation).


4625 Motyw Everything jest przygotowany do prowadzenia wielojęzycznej witryny. Wspierane są wtyczki WPML i Polylang. Strona może automatycznie rozpoznawać język użytkownika i prezentować treść w jego języku. Do wykorzystania jest również specjalne menu językowe na górnym pasku.

Dodatkowo, motyw jest już przetłumaczony na angielski, hiszpański, nimiecki i polski, więc jeśli używasz WordPressa w jednym z tych języków, wszystkie opcje motywu będą automatycznie prezentowane w Twoim języku. Możesz również przetłumaczyć motyw (lub jego część) na kolejne języki samemu (w dokumentacji motywu jest krótka instrukcja tego procesu).